۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد
لطفا بعد از ورود به سیستم موارد خواسته شده را ضمیمه نمائید . ضمنا حجم هریک از فایلهای ضمیمه شده نباید بیشتر از 5 مگابایت باشد.

عمل ضمیمه کردن و آپلود هریک از مدارک بصورت مجزا انجام شود بعبارتی بعد از اتمام کامل آپلود یک مدرک اقدام به آپلود بعدی نمائید

بعد از آپلود تمامی مدارک مورد نیاز حتما روی دگمه تائید نهایی کلیک نمائید.

در صورت بروز مشکل هنگام آپلود ، به آدرس help@azaruniv.edu ایمیل زده و مشکل خود را بیان نموده ، متعاقب آن به ایمیل ارسالی شما جواب داده خواهد شد
ورود به سیستم
نوع کاربر :
شماره پرونده:
کدملی: